کارخانه

ماشین آلات قابل توجه ما و تخصص کارمندان ما به ما اجازه می دهد تا نوارهای چسب مخصوص برنامه های مشتریان خود را توسعه دهیم، حتی سخت ترین موارد.